500 ฿

ออกแบบแบนเนอร์
  • ออกแบบแบนเนอร์ ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว
  •  ออกแบบแบนเนอร์ อัตราส่วน: 1.91:1 ถึง 1:1
  •  ความละเอียด: ขั้นต่ำ 1080 x 1080 พิกเซล
  •  เหมาะสำหรับ Facebook / Instragram
  •  ออกแบบแบนเนอร์เสร็จภายใน 3 ชม.
  •  ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของลูกค้า