1,000 ฿

ออกแบบปก YouTube
  •  ออกแบบปก YouTube อัตราส่วน 16:9
  •  แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (ก่อนส่งมอบจริง)
  •  เหมาะสำหรับ YouTube เท่านั้น
  •  ใช้สำหรับทำปกคลิป YouTube
  •  ออกแบบแบนเนอร์เสร็จภายใน 4 ชม.
  •  ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของลูกค้า