800 ฿

สร้างคลิปจากรูปภาพ
  • เหมาะสำหรับ TikTok / คลิป Reels
  •  แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (ก่อนส่งมอบจริง)
  •  ใช้ภาพจากลูกค้า 5-30 ภาพ
  •  สร้างคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที
  •  สร้างคลิปเสร็จภายใน 4 ชม.
  •  สามารถเลือกเพลงประกอบได้
  •  ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของลูกค้า